ROLLERSPRINTA SACENSĪBAS „CĒSIS – 2018”

NOLIKUMS

 Laiks un vieta

2018.gada 2.septembrī, Cēsīs, pie Sporta kompleksa Piebalgas ielā 18.

 Mērķis, uzdevumi

Popularizēt rollerslēpošanu jauniešu vidū.

Gatavoties distanču slēpošanas un biatlona ziemas sezonai.

 Organizatori

Sacensības organizē Cēsu pilsētas Sporta skola sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību, biedrību "Rollertour" un Cēsu Olimpisko centru.

 Programma

Līdz plkst.10.30 – iepriekš reģistrēto dalībnieku numuru saņemšana.

plkst. 10.15-10.45 -  oficiālie treniņi

plkst. 11.00 sprinta kvalifikācijas braucieni (visām grupām 200m)

plkst. 11.00- 1. kvalifikācijas brauciens;

Grupu starta secība VE, V18, V40, V16, SE, S18, S16, V14, V12, S14, S12, V10, S10

plkst. 11.30- 2. kvalifikācijas brauciens;

Grupu starta secība VE, V18, V40, V16, SE, S18, S16, V14, V12, S14, S12, V10, S10

plkst. 12.30 Izslēgšanas sacensības (pa 2 sportistiem braucienā)

plkst. 12.30      ¼ fināli (pēc 1.-8. kvalifikācijas rezultātiem)

plkst. 12.45        ½ fināli (kvalificējas 1/4 finālu uzvarētāji)

plkst. 13.00        B fināli (par 3.-4.v.) un A fināli (par 1.-2.v.)

plkst. 13.50       apbalvošana

 Dalībnieku grupas

Meitenes, jaunietes

Zēni, jaunieši

 

 

 

 

Startē ar „Start skating 71” rollerslēpēm (riteņu diametrs ne lielāks kā 71mm, platums ne mazāks kā 30 mm, sliedītes garums ne īsāks kā 620 mm)

 

S10

2009.g.dz. un jaunākas

V10

2009.g.dz. un jaunāki

 

S12

2007.-2008.g.dz. unjaunāki jaunākas jaunākjaunākas

V12

2007.-2008.g.dz.

 

S14

2005.-2006. g.dz.

V14

2005.-2006. g.dz.

 

S16

2003.-2004. g.dz.

V16

2003.- 2004. g.dz.

 

S18

2001.-2002. g.dz.

V18

2001.-2002. g.dz.

 

sievietes

Vīrieši, seniori

 

Startē ar visa veida rollerslēpēm, kuru garums ne mazāks kā 53 cm un riteņu diametrs ne lielāks kā 100mm

 

 

SE

2000.g.dz.un vecākas

     VE

2000.-1980.g.dz.

 

 

     V40

1979. un vecāki                                                

           

 

 Reģistrācija

Dalībnieku iepriekšēja reģistrācija veicama elektroniski internetā www.rollertour.lv  ne vēlāk kā līdz  31.augustam plkst. 15:00.

Sacensību dalībnieks, saņemot dalībnieka numuru, ar parakstu apliecina, ka apzinās iespējamo risku, kas saistīts ar piedalīšanos sacensībās un atbild par savu sagatavotību, veselību un inventāra atbilstību. Ja dalībnieks ir jaunāks par 18 gadiem, tad atbildību uzņemas vecāks (aizbildnis), oficiālais komandas pārstāvis.

Sacensībās nav dalības maksas.

  1. Sacensību noteikumi

Sportisti var trenēties (iesildīties) trasē tikai oficiālo treniņu laikā.

Sacensības notiek brīvajā stilā.

Visām grupām jāveic divi kvalifikācijas braucieni. Pēc 1. kvalifikācijas brauciena rezultātiem, 2 labākie no katras grupas kvalificējas izslēgšanas braucieniem un 2.kvalifikācijas braucienā nepiedalās.

2.kvalifikācijas braucienā piedalās visi pārējie dalībnieki, izloze iepriekšējā.

No 2.kvalifikācijas brauciena izslēgšanas braucienos piedalās dalībnieki, kuri izcīnījuši 2.kvalifikācijas braucienā 1.-6.v. (izslēgšanas braucienos piedalās kopā 8 dalībnieki no katras grupas)

 

       Visiem dalībniekiem sacensībās obligāti jālieto aizsargķiveres!

      Ja dalībnieks  finišē bez   aizsargķiveres, viņš tiek diskvalificēts.

 

  1. Foto

     Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot  

     pašreklāmas materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

 

  1. Apbalvošana

1.-3.vietas ieguvēji visās vecuma grupās tiek apbalvoti ar diplomiem, medaļām un suvenīriem.

 

 

Sacensību organizatori